Projekt Pocztówki zapoczątkowany w 2010 r.

Projekt Pocztówki jest próbą ukazania nietypowego, niepełnosprawnego  ciała w różnych
miejscach, zarówno charakterystycznych, mogących być
fotografiami pocztówkowymi, jak i zaskakujących lub
przypadkowych w Polsce, Europie i na świecie.
Pocztówki są wciąż otwartym cyklem fotograficznym.
W 2013 roku projekt dofinansowany w ramach
stypendium MKIDN .

Prace z serii Pocztówki, prezentowane były w Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie na wystawie zbiorowej
Artyści z Krakowa. Generacja 1970-1979, 2018


Project Postcards  started in  2010.

The Postcard project is an attempt to present an untypical, disabled body in various places, both characteristic and likely to bepostcard photos, as well as surprising oraccidental in Poland, Europe and the world.Postcard project is still an ongoing photographic series.In 2013, the project was financed by MKIDN scholarship.


Works from the  Postcards  series were presented at the Museum of  Contemporary Art MOCAK in Krakow at a group exhibitionArtists from Krakow. Generation 1970-1979, 2018

Joanna Pawlik Azure Window/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Kosice/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Route 66/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik The Golden Gate Bridge/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Vysoke Tatry/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Los Gigantes/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik, Oslo

Joanna Pawlik,Arizona

Joanna Pawlik Dolores Park/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Malta/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik La Digue/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Seychelles/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Praha/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Berlin/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Munster/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik San Francisco/Pocztówki/Postcards

Joanna Pawlik Dobsina/Pocztówki/Postcards

Using Format