Performans Schody, Muzeum Sztuki w Łodzi, lipiec 2020

 • Performance zrealizowany w Muzeum Sztuki w Łodzi MS1 w ramach programu towarzyszącego otwarciu wystawy Józefa
  Robakowskiego pt Galeria Wymiany: Organica.
  Schody to cykl performansów dokamerowych zapoczątkowanych w 2013 roku. Wspólnym mianownikiem kręconych w różnych
  miejscach prac – na klatkach schodowych, w parkach, nawet w kopalni – jest powtarzający się obraz autorki pokonującej stopnie na
  jednej nodze. Dla osób mających problemy z poruszaniem się schody stanowią barierę utrudniającą kontakt z przestrzenią publiczną.
  W serii filmów artystka dokumentuje próby podjęcia zadania ekstremalnego: wspinaczki na szczyt w sytuacji ograniczeń fizycznych –
  braku kończyny. Każde z zarejestrowanych miejsc to inne wyzwanie, które łączy osoba wspinającej się oraz sposób pokonywania
  przeszkód – na rękach i jednej nodze.
1
Using Format